Çok Bilgili

Takva nedir?

Takva (Arapça ‘El Takva’) kelimesi Kur’an’da kişilik bilinci anlamında kullanılmıştır. Allah kişilik bilinci ve farkındalığının yol ve yöntemlerini Kur’an ayetleriyle detaylı ve anlaşılır bir biçimde açıklamıştır. Takva; “vikaye” kökünden türemiş olup sözlükte bir şeyi [...]

Organik Bileşikler

Organik bileşikler olarak tanımlanan organik maddeler, canlıların oldukça büyük bir bölümünde bulunduğu gibi, molekülleri karbon atom içeren organik bileşenler kalabalık kimyasal bileşikler sınıfındandır. Canlıların temel bileşenleri olarak ta adlandırılabilirler. Proteinler, yağlar, [...]

Devlet Biçimleri

Devlet nedir? Devlet, belli toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturdukları, örgütlenmiş en üst siyasi otoritedir. Başka bir tanımla da devlet, bir insan topluluğunun, bir toprak parçası üzerinde egemenlik kurmasıyla oluşmuş bağımsız hukuki varlıktır. Yapılarına Göre Devlet Sistemleri [...]

Galileo Galilei kimdir?

Galileo Galilei – Galile (doğum 15 Şubat 1564 – ölüm  8 Ocak 1642), İtalyan fizikçi, matematikçi, gök bilimci ve filozoftur. Galileo modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularındandır. Galileo’nun Hayatı Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından, hem de Kutsal [...]

Say Kanunu nedir?

Say Kanunu, Jean-Baptiste Say (1767–1832) tarafından on dokuzuncu yüzyılın başlangıcında ortaya koyulmuş olup, “arz kendi talebini oluşturur” düşüncesi üzerine kuruludur. Say Kanunu, Mahreçler (Piyasa) Kanunu olarak ta bilinir. Özellikle takas yapılan ekonomilerde bir ürün ya hizmet arz etmek [...]

Gılgamış Destanı

Gılgamış Destanı, Mezopotamya’da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır. Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Gılgamış (Gilgameş) Mezopotamya’da yaşayıp hüküm sürdüğüne inanılan efsanevi Uruk kralının adı olup, Eski Çağ Mezopotamya edebiyatının en iyi bilinen [...]

Ro-Ro nedir?

Ro-Ro nedir? Ro-Ro, İngilizce Roll On ve Roll Off kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Özel gemilerle tekerlekli araç taşımacılığını ifade eder. Bu tarz yükleri taşıyan gemilere Ro-Ro gemileri, bu tip taşımacılığa da Ro-Ro taşımacılığı denilmektedir. Ro-Ro taşımacılığı, karayolunda [...]

İnovasyon nedir?

İnovasyonun Tanımı İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. İnovasyon nedir? İnovasyon, yeni veya [...]

Hacamat nedir?

Hacamat kısaca deri altında birikmiş, vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir. Hacamat kelimesi Arapça (hijamah, hajamat) ‘emmek, normal formuna getirmek’ anlamlarını taşır. Hacamat yönteminden, milattan önceki dönemlerden kalma Hint tıp yöntemleri [...]

Ofsayt nedir?

Topun son oynandığı anda, rakip kale çizgisine toptan daha yakın bulunan futbolcunun durumu ofsayt “off-side” olarak belirtilir. Ofsayt Pozisyonları Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşının topla oynadığı anda hakemin kanaatine göre: Oyuna [...]

Patent nedir?

Patent nedir? Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan [...]

Kaplıca nedir?

Kaplıca, ılıca olarak ta adlandırılan ve sıcak yeraltı sularından yararlanmak için yeryüzüne çıktıkları kaynakların çevresine kurulan tesislere verilen genel isimdir. İnsan sağlığı açısından yararlı olduğu, bazı hastalıkları iyileştirici özelliği bulunduğu bilinen kaplıcalar, turizm açısından [...]

Lületaşı nedir?

Lületaşı, magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerin muhtelif derinliklerindeki başkalaşım katmanları içinde, hidrotermal etkilerle hidratlaşması sonucunda oluşmuş kayaçtır. Bu kayacı farkeden bir alman mineralog (E. F. Glocker) tarafından 19. yüzyıl ortalarında sepiolit olarak [...]

Oltu taşı nedir?

Oltu taşı, Erzurum’un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden çıkarılmakta olan yarı değerli bir taştır. Kolay işlenebilme özelliğinden dolayı takı ve ziynet eşyası yapımında kullanılır. Oltu taşı genellikle siyah, koyu kahve, sarı, nadiren de gri-yeşilimsi renktedir. Bir karbon bileşenidir. [...]

Beren Saat kimdir?

Beren Saat 26 Şubat 1984’te Ankara’da doğdu. Sporla uğraşan bir aileden gelen Saat’in, bir abisi vardır. İlkokul, Lise ve Üniversite eğitimini Ankara’da almıştır. TED Ankara Koleji mezunu olan Beren Saat, Başkent Üniversitesi’nde işletme konusunda ihtisas yaparken [...]

İskambil nedir?

İskambil, birer tarafı resimli veya işaretli kağıtlarla oynanan ve pek çok çeşidi bulunan oyunlara ve bu oyun kağıtlarına verilen addır. İskambil kağıdını ve oyunlarını kim buldu? İskambil oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle beraber 7. ve 10. yüzyıllar [...]

Çok Bilgili

Ansiklopedik Bilgi Kaynağı